Aparaty psychologiczne Aparaty do badań kierowców

Miernik czasu reakcji

Miernik czasu reakcji Alfa-Electronics to nowoczesny aparat przeznaczony do pomiaru szybkości, adekwatności i równomierności reakcji na bodźce świetlne i dźwiękowe.

Stosowany do badań:

 • kierowców,
 • kandydatów na kierowców,
 • egzaminatorów,
 • kandydatów na instruktorów i egzaminatorów,
 • operatorów (wózków, dźwigów, suwnic, koparek, itd.),
 • sportowców,
 • w innych dziedzinach naukowych (np. ergonomii).
Foto 1. Aparat miernik czasu reakcji
Foto 1. Aparat miernik czasu reakcji

Wyposażony w :

 • nowoczesny mikroprocesorowy układ sterująco-pomiarowy,
 • czytelny wyświetlacz LCD,
 • układ komunikacji bezprzewodowej z komputerem,
 • program komputerowy ODOiA,
 • programy badania czasu reakcji prostej i złożonej.
 • System instruktarzu osoby badanej – autorskie rozwiązanie ułatwiające pracę psychologa podczas podawania instrukcji słownej, który znacznie przyśpiesza przyswojenie zasady reagowania na bodźce przez osobę badaną.

Badane cechy:

 • szybkość i adekwatność reakcji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2016 roku (Dz. U. z 16 lipca 2014 r. poz. 937),

 • sprawność psychofizyczna w służbie medycyny-pracy zgodnie z Ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku (Dz. U. z 1997r. Nr 96, poz. 593).

Prezentacja wyników:

 • średnia czasów reakcji,
 • czas minimalny,
 • czas maksymalny,
 • rozstęp,
 • ilość błędnych reakcji,
 • ilość braków reakcji,
 • ilość reakcji na niewłaściwy bodziec,
 • ilość reakcji niewłaściwym przyciskiem,
 • ilość reakcji między bodźcami.

Zalety:

 • bardzo prosta obsługa,
 • zapisane na stałe w aparacie standaryzowane programy badania,
 • estetyczna łatwa do utrzymania w czystości obudowa,
 • małe rozmiary i waga umożliwiające przenoszenie i badania wyjazdowe,
 • współpraca z komputerem i programem ODOIA,
 • dwie wersje aparatów (uproszczona - 2 przyciskowa i rozbudowana - 4 przyciskowa) .

W zestawie z aparatem znajdują się:

 • deklaracja CE,
 • instrukcja obsługi,
 • instrukcja montażu,
 • panel sterujący,
 • zasilacz,
 • książka podręcznik odpowiedni z Metodyką Przeprowadzania Badań Psychologicznych zawartą w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 roku.

Sposoby reakcji w prograie prostym:

Miernik czasu reakcji - wersja 2 przyciskowa:

 • czerwony – przycisk nożny lub ręczny;

Miernik czasu reakcji - wersja 4 przyciskowa:

 • czerwony – dowolna kończyna,
 • żółty – dowolna kończyna,
 • zielony – dowolna kończyna,
 • dźwięk – dowolna kończyna.

Sposoby reakcji w programie złożonym:

Miernik czasu reakcji - wersja 2 przyciskowa:

 • czerwony – przycisk nożny, żółty – przycisk ręczny,
 • czerwony – przycisk nożny, zielony – przycisk ręczny,
 • czerwony i dźwięk – przycisk nożny, zielony – przycisk ręczny,
 • czerwony – przycisk nożny, dźwięk – przycisk ręczny.

Miernik czasu reakcji - wersja 4 przyciskowa:

 • ilość bodźców: 20, 30, lub 40.
 • czerwony – przycisk nożny prawy, żółty – przycisk ręczny prawy;
 • czerwony – przycisk nożny prawy, żółty – przycisk ręczny prawy , zielony - przycisk ręczny lewy, dźwięk – przycisk nożny lewy;
 • czerwony – przycisk nożny prawy, żółty – brak reakcji, zielony przycisk ręczny lewy, dźwięk - przycisk nożny lewy;
 • czerwony – przycisk nożny prawy, czerwony+zielony – przycisk ręczny lewy, żółty – przycisk ręczny prawy , dźwięk - przycisk nożny lewy;
 • użytkownik może modyfikować sposób reakcji osoby badanej na dane bodźce i uzyskać znacznie większe liczby programów badania.

Miernik czasu reakcji - wersja przenośna

Foto 2. Aparat miernik czasu reakcji wersja przenośna
Foto 2. Aparat miernik czasu reakcji wersja przenośna

Miernik czasu reakcji - wersja stacjonarna

Foto 3. Aparat miernik czasu reakcji wersja stacjonarna
Foto 3. Aparat miernik czasu reakcji wersja stacjonarna

Miernik czasu reakcji - podręcznik

Podręcznik wymagany obowiązującym wszystkie pracownie psychologiczne Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 roku (Dz. U. 16 lipca 2014 roku, poz. 937 ) i obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r. str 12, załącznik nr 5, Metodyka Przeprowadzania badań psychologicznych 1.1.3:

Uprawniony psycholog stosuje w badaniach:
Testy i urządzenia diagnostyczne, spełniające warunki standaryzacji, obiektywizmu, normalizacji, rzetelności i trafności, w tym w miarę możliwości posiadające udowodnioną trafność diagnostyczną w badaniach psychologicznych kierowców;

Pobierz pełną treść obowiązującego rozporządzenia PDF

Pobierz spis treści podręcznika PDF

Pobierz rozmiar aparatu PDF

Dostępność: aparat dostępny

Strona zawiera pliki ciasteczka